Monday, May 15, 2017

Fields of Gold


Hanna mówi słowa, których nie zawsze rozumiem..Mówię do Hanny : nie tak szybko , nie tak szybko ! Hanna śmieje się. Ja też się śmieję. Mój polski jest biedny. Mogłem się uczyć więcej, ale nie. Nie pamiętam wszystkiego. Czasami uczę się nowych słów takich jak "istotnie", czasami zapominam ... i czasami pamiętam, jak mówiłeś: "dobra noc, pa pa.." zanim zasypiałeś ...
Hanna says words that I don't always understand... I tell Hanna 'not so fast, not so fast!' Hanna laughs. I also laugh. My Polish is poor. I could learn more, but no. I can't remember everything. Sometimes I learn new words like "indeed", sometimes I forget... and sometimes I remember you saying "goodnight, bye bye.." before you fell asleep ...

No comments: